Opis szkolenia

Kurs dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Kursy realizowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 maja 2013 r. (Dziennik Ustaw 2013 poz.603.)

 

Kogo obejmuje obowiązek realizacji kursu?

 

 • Kierowców pojazdów agencji ochroniarskich
 • Kierowców bankowozów
 • Kierowców konwojentów
 • Kierowców firm kurierskich, pocztowych
 • Kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne o znacznej wartości

Obowiązek nałożony ustawowo od 19 stycznia 2013 roku

 

Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

 

 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie pojazdów przewożących wartości pieniężne w ruchu drogowym należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać prawo jazdy danej kategorii
 • mieć ukończone 21 lat
 • odbyć kurs w ODTJ – który jest potwierdzony zaświadczeniem
 • posiadać orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie od psychologa.
 • przedłożyć komplet dokumentów w Startostwie

 

Program szkolenia

 

Część teoretyczna obejmuje powtórzenie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego, mechanizmów wypadków drogowych oraz ich skutków, psychologicznych podstaw transportu uprzywilejowanego oraz kierowania pojazdami w warunkach specjalnych.

Część praktyczna – szkolenie realizowane na autodromie z wykorzystaniem płyt poślizgowych oraz toru.

Kontakt w sprawie szkolenia

Zgłoszenia i informacje:

Klienci indywidualni:

 • Barbara Mistelska
 • tel. 665 16 14 15
 • e-mail: biuro@taj.torun.com.pl

 

Oferty dla instytucji / przedsiębiorstw

 • Jakub Arent
 • tel.+48 669 09 02 09
 • e-mail: biuro@taj.torun.com.pl

Zainwestuj w swoje przyszłe bezpieczeństwo

Jak dojechać?