Kurs kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne KAT. B

13 października 2019 od 9:00
Data szkolenia

Najbliższy nabór na szkolenie odbędzie się:

 • 13 października 2019 o godzinie 09:00
Opis szkolenia

ODTJ Toruńska Akademia Jazdy zaprasza na kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Kursy realizowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 maja 2013 r. (Dziennik Ustaw 2013 poz.603.)

 

Kogo obejmuje obowiązek realizacji kursu?

 • Kierowców pojazdów ratownictwa medycznego (ambulanse, transport medyczny) – szczególnie od 04.01.2016 roku
 • Kierowców – funkcjonariuszy straży gminnej (miejskiej)
 • Kierowców pojazdów pogotowia gazowego i energetycznego

Obowiązek nałożony ustawowo od 19 stycznia 2013 roku

 

Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać prawo jazdy danej kategorii
 • mieć ukończone 21 lat
 • odbyć kurs w ODTJ – który jest potwierdzony zaświadczeniem
 • posiadać orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie od psychologa.
 • przedłożyć komplet dokumentów w Startostwie

 

Program szkolenia

 

Część teoretyczna obejmuje powtórzenie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego, mechanizmów wypadków drogowych oraz ich skutków, psychologicznych podstaw transportu uprzywilejowanego oraz kierowania pojazdami w warunkach specjalnych.

Część praktyczna – szkolenie realizowane na autodromie z wykorzystaniem płyt poślizgowych oraz toru.

Kursy realizowane będą zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 maja 2013 r. (Dziennik Ustaw 2013 poz.603.)

Dla kogo takie szkolenie

Na szkolenie zapraszamy każdą zainteresowaną osobę, która chciałaby podjąć pracę  w charakterze kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

W Polsce do pojazdów uprzywilejowanych należą pojazdy:

 • zawodowej i ochotniczej straży pożarnej
 • ambulanse zespołów ratownictwa medycznego
 • Policji
 • straży gminnej (miejskiej)
 • Straży Graniczne
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
 • Biura Ochrony Rządu
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • Służby Więziennej
 • jednostek ratownictwa chemicznego,
 • kontroli skarbowej,
 • Sił Zbrojnych w tym Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • pojazdy Służby Celnej
 • pojazdy podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego,
 • pojazdy Służby Parku Narodowego,
 • pojazdy podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
 • inne, na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra.
koszt szkolenia

Ceny za kursy będą ustalane indywidualnie ze względu na rodzaj szkolenia oraz profil zapotrzebowania zawodowego uczestników.

Zapisz się
Kontakt w sprawie szkolenia

Zgłoszenia i informacje:

Klienci indywidualni:

 • Barbara Mistelska
 • tel. 665 16 14 15 (Pn – Pt w godzinach 9.00 – 16.00)
 • e-mail: biuro@taj.torun.com.pl

 

Oferty dla instytucji / przedsiębiorstw

 • Jakub Arent
 • tel.+48 669 09 02 09 (Pn – Pt w godzinach 9.00 – 16.00)
 • e-mail: biuro@taj.torun.com.pl

Zainwestuj w swoje przyszłe bezpieczeństwo

Jak dojechać?