Specyfikacja toru Moto Park

Zabrania się wjazdu i wejścia na Tor bez zezwolenia !

Samowolny wjazd na Tor podlega regulaminowej karze 500 zł – obiekt jest monitorowany.

Wjazd i wyjazd jest rejestrowany.

Możliwość korzystania z toru uzgadnia się na portierni lub w biurze Toruńskiej Akademii Jazdy.

 

Regulamin korzystania z toru:

  1. Wjazd na Tor jest jednoznaczny z zapoznaniem się , zrozumieniem i akceptacją zasad bezpieczeństwa oraz warunków zawartych w regulaminie obiektu MotoPark Tor Toruń
  2. Tor przeznaczony jest do ruchu pojazdów – osoby postronne np. piesi, rowerzyści nie mogą przebywać na obszarze toru.
  3. Korzystający z Toru ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i biorą na siebie obowiązek zadbania o bezpieczeństwo innych korzystających z Toru.
  4. Korzystanie jest możliwe tylko z toru asfaltowego – wjazd na część toru o nawierzchni szutrowej jest zabroniony.
  5. Obowiązujetylko jeden kierunek ruchu po torze opisanym na poniższej mapce graficznej i zgodnie ze znakami na torze.  Zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym!
  6. Korzystającym z toru zabrania się: ZAWRACANIA , ZATRZYMYWANIA, COFANIA, JAZDY W PRZECIWNYM KIERUNKU, WYPRZEDZANIA NA ZAKRĘTACH.
  7. Obowiązuje utrzymywanie bezpiecznych odstępów od innych korzystających. W przypadku zauważenia awarii, kolizji lub wypadnięcia z toru innego pojazdu przed nami – zatrzymanie dozwolone jest tylko w bezpiecznych miejscach poza torem – udzielenie pomocy możliwe dopiero po zabezpieczeniu siebie i innych na torze.
  8. Zjeżdżając z nitki toru obowiązkowo sygnalizujemy zjazd prawym kierunkowskazem.
  9. Korzystający z toru nie mają prawa do roszczenia odszkodowań za szkody powstałe z własnej winy.
  10. Korzystający odpowiada za szkody wyrządzone innym osobom przebywającym na torze, a także ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z uszkodzeniem infrastruktury toru i obiektu MotoPark Tor Toruń.

 

Przydatna informacja: zazwyczaj polisy ubezpieczeniowe pojazdów nie obejmują zdarzeń, które mają miejsce na torach treningowych, obiektach sportowym itp. dlatego warto mieć świadomość ryzyka związanego z jazdą na własną odpowiedzialność.

Zarządcą obiektu oraz toru MotoPark Tor Toruń  jest Toruńska Akademia Jazdy.

Szkolenia bezpiecznej jazdy www.taj.torun.com.pl

Informacje o torze: www.motopark.torun.pl